Politica Privind Confidențialitatea și Securitatea Datelor Personale

Acvilin Grup S.R.L. (denumită în continuare Furnizor) este dedicată în totalitate protejării confidențialității tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm și stocăm.

Această Politică privind confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal vă ajută să înțelegeți:

Ce sunt datele cu caracter personal

Ce date colectăm și modalitatea de colectare

Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date

Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal

Cum protejăm aceste date

Care sunt drepturile pe care le aveți

Cum vă puteți exercita aceste drepturi

Cum ne puteți contacta

Detaliere

 

        1. Ce sunt datele cu caracter personal

 

Conform legislației RM și actelor normative naționale al RM pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. 

 

        2. Ce date colectăm și modalitatea de colectare

 

Informații pe care ni le furnizați

Datele pe care le transmiteți prin intermediul formularelor disponibile pe acest portal (la înregistrare/autorizare, înscriere/rezervare / înscriere la newsletter/community/forum, înscriere și participare la evenimente organizate de Furnizor, cereri de retur/rambursări/ certificate/taloane de garanție, înscriere și participare la concursurile organizate) în format fizic sau digital, prin intermediul mesajelor e-mail transmise către noi sau în urma apelurilor telefonice.

Date culese în mod automat

In momentul în care accesați portalul nostru (https://cabinet.md) serverul de web salvează în mod automat loguri (jurnale) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesată precum și informații despre Sistemul de Operare/Browserul utilizat. Stocăm aceste date pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea portalului și a informațiilor.

 

        3. Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Furnizorul va prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

Oferirea serviciilor/produselor solicitate de Dvs.

Pentru a vă confirma serviciile/produsele pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea.

Pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare.

Pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați să faceți parte din echipa noastră.

Pentru a vă informa cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre serviciile aflate în portofoliul companiei noastre sau pentru a vă invita la seminariile gratuite organizate.

Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea portalului și a informațiilor.

Vom prelucra aceste date pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

 

        4. Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal

 

Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi. Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale sau de acreditare.

Referințe

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri. Site-ul nu este responsabil pentru conținutul, calitatea și politicile de securitate ale acestor site-uri. Această declarație de confidențialitate se aplică numai informațiilor afișate direct pe site.

 

        5. Cum protejăm aceste date

 

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. ACVILIN GRUP S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. ACVILIN GRUP  S.R.L. asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

ACVILIN GRUP  S.R.L. utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.

ACVILIN GRUP  S.R.L. depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul acestui portal fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice).

 

        6. Care sunt drepturile pe care le aveți

 

Acces, Informare, Rectificare și Obiecție

Ne puteți contacta și vă vom informa cu privire la informațiile personale pe care le-am colectat și prelucrat în legătură cu dumneavoastră și despre scopurile în care sunt utilizate aceste date.

Aveți dreptul să corectați orice informații personale incorecte, incomplete, învechite sau inutile stocate în legătură cu dumneavoastră.

Puteți contesta anumite utilizări ale informațiilor personale, dacă aceste date sunt prelucrate în alte scopuri decât scopurile necesare pentru îndeplinirea serviciilor noastre sau pentru respectarea unei obligații legale. De asemenea, puteți contesta orice prelucrare ulterioară a informațiilor personale după acordul prealabil dat. Dacă vă opuneți procesării ulterioare a informațiilor personale, acest lucru poate duce la mai puține posibilități de a utiliza serviciile noastre.

Ștergere și dreptul de a restricționa prelucrarea

Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea anumitor informații personale, însă acest lucru poate conduce la mai puține posibilități de a beneficia de serviciile oferite.

Dreptul la portabilitate

Aveți dreptul să primiți informațiile personale furnizate de Dvs. într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit.

 

        7. Cum vă puteți exercita aceste drepturi

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea formularului in format fizic sau prin intermediul unui e-mail la adresele email.

Formular solicitare drepturi

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.

Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.

În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, se poate depune o plângere la:

"Acvilin-Grup" SRL:

Adresa: str. Nicolae Dimo, 21/4, of. 201-211

MD-2068, or. Chișinău,

Republica Moldova

Cod Fiscal: 1002600005369

TVA: 7800014

IBAN: MD02VI225100000282719MDL

Banca: BC 'Victoriabank' S.A. suc. №3, or. Chișinău

Codul Băncii: VICBMD2X416